F.A.M.E.T. Fremme voksenvandrende iværksætteruddannelse og kvalifikationer

Resultater

De vigtigste resultater af inkluderer:
Go to Nationale casestudier

Nationale casestudier

Migrants and Refugees needs – Den første intellektuelle output fra projektet er målrettet mod at skitsere den nyeste teknologi med hensyn til migranter og flygtninge behov.

Go to Certificeret træningsprogram: e-læring

Certificeret træningsprogram: e-læring

Projektets uddannelsesprogram sigter mod at tackle behovene hos migranter og flygtninge, der ønsker at starte en virksomhed eller har startet en virksomhed inden for de sidste 3 år. Outputtet tilbyder et e-læringsuddannelsesprogram, der vil blive personliggjort til slutbrugeren baseret på deres kompetencer, interesser og uddannelsesmæssige mangler

Go to Karrieresættet

Karrieresættet

henvender sig til migranter og flygtninge, der ønsker at starte en virksomhed eller dem, der allerede har startet en inden for de sidste 3 år,

Go to Online socialt værktøj

Online socialt værktøj

Det online sociale værktøj, et reelt Recourse Center, i projektet er en virtuel online platform med meget interaktive funktioner, der ikke kun inkluderer alle projektets resultater og output, men også giver slutbrugerne mulighed for at interagere og konsultere enhver tid

Om projektet

Projektet er fokuseret på voksenuddannelse og livslang læring eksklusive barrierer for diskrimination og hindringer gennem uddannelse og uddannelse. Vigtigheden ved at skabe, udvikle og forbedre viden, færdigheder, kompetencer og kapacitet til dårligt stillede og marginaliserede grupper som migranter er hovedmålet med projektet. Dette projekt fokuserer på at vurdere de eksisterende færdigheder og kapaciteter i disse målgrupper, der giver en personlig træningsvej, der er baseret på deres individuelle behov og indlærings "huller", som skal forbedres. Derudover skal der gives personaliserede træningsstier baseret på præferencer og personlig vurdering. Denne innovative træningsmetode er baseret på fjernundervisning, der giver mulighed for engagement gennem modulær eller deltidsindlæring. Mentoringsparameteren indsættes for at guide og give merværdi til forbedring og empowerment af målgruppen.

Projektets mål opsummeres nedenfor:

  • At skabe og vække færdigheder og kompetencer hos voksne migranter ved selvvurdering, værktøjer til selvbevidsthed samt en innovativ, tilpasset læringsvej baseret på den enkeltes behov, baggrund og mål.
  • At styrke de voksne migrants kompetencer ved at give dem meningsfulde, ajourførte og pint information om den nyeste teknologi på nationalt niveau
  • Til at motivere og styrke målgruppen og alle interesserede parter til iværksætteri og beskæftigelse
  • At udvikle uddannelse, der er unikt skræddersyet til voksne migrants behov for at støtte deres forøgelse af kompetencer og færdigheder
  • At sprede resultaterne for at nå ud til så mange voksne migranter i hele Den Europæiske Union som muligt.
  • At designe bæredygtige og brugervenlige værktøjer til de kommende generationer
  • Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen brug, der kan gøres af oplysningerne deri.

    Videre til værktøjslinje