24, 2020

Partnership

Πανεπιστήμιο AALBORG, Δανία – συντονιστής εταίρος

Το AAU παρέχει στους φοιτητές ακαδημαϊκή αριστεία, πολιτιστική δέσμευση και προσωπική ανάπτυξη από την ίδρυσή της το 1974. Προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα στους τομείς των φυσικών επιστημών, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών, των τεχνικών και των επιστημών υγείας. Το AAU ενοποιεί και αναπτύσσει περαιτέρω το προφίλ της ως δυναμικού και καινοτόμου ερευνητικού και εκπαιδευτικού ιδρύματος προσανατολισμένου προς τον περιβάλλοντα κόσμο. Παρά το γεγονός ότι το AAU είναι ένα αρκετά νέο πανεπιστήμιο, κατατάσσεται ήδη μεταξύ των καλύτερων και πιο αναγνωρισμένων διεθνών πανεπιστημίων στον κόσμο.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Idongesit Williams

Email: idong@es.aau.dk

Danmar Computers - Πολωνία

Η Danmar Computers LLC, που ιδρύθηκε το 2000, είναι ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η Danmar έχει εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Ιστού και κινητών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην εκτέλεση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό Ε & Α διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδεύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες διαφόρων εκπαιδευομένων. Έχει υλοποιήσει με επιτυχία πάνω από 90 έργα στα Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και πρόσφατα το Erasmus +. Εκτός του ότι είναι ο τεχνικός εταίρος, σε πολλά από αυτά τα έργα η Danmar είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και το συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. Η Danmar Computers είναι ο προγραμματιστής και πάροχος του AdminProject, του on-line συστήματος διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων

Ιστοσελίδα: www.danmar-computers.com.pl

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Małgorzata Mikłosz

Email: m.miklosz@danmar-computers.com.pl

EURO-NET - Ιταλία

Το EURO-NET είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος που είναι μέλος ή συνδεδεμένο μέλος 57 διεθνών δικτύων.Το EURO-NET παρέχει σε παιδιά, νέους και ενήλικες αυτές τις υπηρεσίες:

  • κέντρο πληροφόρησης και ανάπτυξης έργων
  • διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης, ανταλλαγών και πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων
  • τομεακή μελέτη, έρευνα
  • παροχή συμβουλών, υποστήριξη και πρόληψη κρίσεων
  • ηλεκτρονική μάθηση, δικτύωση, συνεργασίες, εκπαιδευτικά μαθήματα και εργαστήρια
  • δημοσιεύσεις, ενημερωτικά δελτία,
  • εφαρμογές, ιστότοποι, πλατφόρμες eLearning,
  • βίντεο και ταινίες (επίσης για κινηματογράφο!), κινούμενα σχέδια
  • ηλεκτρονικά παιχνίδια και επαυξημένη πραγματικότητα.

Έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 450 ευρωπαϊκά έργα, ειδικά με¨τα παρακάτω προγράμματα: Υouth in Action, Socrates, Leonardo, LLP, Progress, Daphne, Life, E-Aid, Culture, Creative Europe, Erasmus Plus (KA1, KA2 και KA3), Ακόμη έχει αντιπροσωπεύσει την Ιταλία στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεότητας, Συμβούλιο της Ευρώπης κ.λπ.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Antonino Imbesi

Email: euronetpz@gmail.com

Καινοτομία & ΣΙΑ ΕΕ, Ελλάδα

Το “KAINOTOMIA” είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2) στην Ελλάδα, το οποίο δραστηριοποιείται στο τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Κε.Δι.Βι.Μ2 “KAINOTOMIA” έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε ανέργους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μισθωτούς / αυτοαπασχολούμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την ανάπτυξη επαγγελματικών ευκαιριών και τη προώθηση και ένταξη τους στην αγορά εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, μέσω καινοτόμων προγραμμάτων. Το “KAINOTOMIA” παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης σε εκπαιδευόμενους για να διευκολυνθεί η (επαν) είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Το “KAINOTOMIA” έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά προγράμματα, προσφέροντας υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα κατάρτισης σε σύγχρονα πεδία, συνδυάζοντας τα με εκείνα που έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις των εκπαιδευομένων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, το “KAINOTOMIA” συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμματα με την ονομασία “σχέδια τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας για ανέργους με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες και αναπτυξιακό δυναμικό”.Επιπλέον, συμμετείχε σε έργα της ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, ως συντονιστής και εταίρος.

Ιστοσελίδα: https://kainotomia.com.gr/

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αναστασία Οικονομούλα

Email: eu@kainotomia.com.gr

ΜEUS – Ισπανία

Η MEUS είναι μια ιδιωτική οργάνωση που εδρεύει στη Βαλένθια της Ισπανίας, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων στο περιβάλλον τους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Έτσι, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από το σχολείο έως την εκπαίδευση ενηλίκων.Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική που σχετίζεται με την εκπαίδευση, η MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων σε διαφορετικούς στόχους και ανάγκες της αγοράς, βελτιώνοντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών έργων, προσφέροντας αξιολόγηση και εκπαίδευση στους επιχειρηματίες, υποστηρίζοντάς τους να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και επιτυχημένοι στις πρωτοβουλίες τους. Η MEUS υποστηρίζει σθεναρά νέους και αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας και στις κοινωνικές αλλαγές, γι ‘αυτό ασχολούμαστε ιδιαίτερα με θέματα όπως η πράσινη οικονομία (και οι πράσινες δεξιότητες), η πορτοκαλί οικονομία (πολιτισμός), οι ΤΠΕ, η προσαρμογή στην τρίτη ηλικία και τα νέα δημογραφικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν υψηλότερη ζήτηση για προσωπικές υπηρεσίες κ.λπ. H MEUS προωθεί την κινητικότητα των νέων και των ενηλίκων, των μαθητών και των επαγγελματιών ως τρόπο μάθησης από εμπειρίες σε άλλες χώρες. Προκειμένου να υποστηρίξει την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων, η MEUS ασχολείται επίσης με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία, της ευημερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης, της ολοκλήρωσης και της μη διάκρισης. Ασχολείται με την αειφόρο ανάπτυξη και λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη και τοπική ανάπτυξη ως βασικό στοιχείο των αποστολών της, προωθώντας αλλαγές συμπεριφοράς μεταξύ της κοινωνίας για την προσαρμογή των τρεχουσών αναγκών (βιώσιμη κατανάλωση, βελτιστοποίηση αποβλήτων, κ.λπ.).Επιπλέον, η MEUS δημιουργήθηκε με τη φιλοδοξία να είναι μια ενεργή ομάδα ενδιαφερόμενη για το περιβάλλον, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη για την ανάπτυξη διεθνών και ευρωπαϊκών έργων σύμφωνα με τους στόχους τους, παρέχοντας έτσι αξιολόγηση σε άλλους φορείς για να τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά έργα.Η MEUS προέρχεται από τη συνεργασία δύο επαγγελματιών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης έργων, της επιχειρηματικότητας και της παροχής συμβουλών, με ευρωπαϊκό πεδίο. Μαζί και μόνοι τους, έχουν αναπτύξει πολλά έργα της ΕΕ, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας, από διαφορετικά προγράμματα της ΕΕ όπως το Erasmus +, το COSME-EYE, το LIFE, το EAsI, μεταξύ άλλων. Έχουν πολύ καλή γνώση του περιφερειακού τους περιβάλλοντος, επιτρέποντάς τους να προσεγγίσουν ένα ευρύ φάσμα βασικών ομάδων στόχων και ενδιαφερομένων σε διάφορους τομείς.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Pilar Aguado Carretero

Email: pilar.markeutskills@gmail.com

Crossing Borders – Δανία

Ο οργανισμός Crossing Borders CB είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών. Το όραμα του CB είναι ένας κόσμος ειρηνικός με τον εαυτό του στον οποίο γιορτάζεται η πολυμορφία. Η αποστολή του οργανισμού είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες για διάλογο προς έναν τέτοιο κόσμο και να οικοδομήσει την ικανότητα των νέων, των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και των εκπαιδευτικών να πραγματοποιήσουν το παραπάνω όραμα. Ο γενικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο να μάθουν να ζουν μαζί με ίσους όρους.Ο Crossing Borders ξεκίνησε ως έργο το 1999 στη Δανία για την υποστήριξη ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των μερών της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Σε απόκριση στις αυξημένες δραστηριότητες και τις απαιτήσεις για ουσιαστικό διάλογο και τις υπηρεσίες που πρόσφερε το έργο, το 2004 ο Crossing Borders μετατράπηκε σε έναν δυναμικό οργανισμό με δραστηριότητες στη Δανία και στο εξωτερικό.Σε αναγνώριση της συμβολής του οργανισμού στον ειρηνευτικό διάλογο, ο Crossing Borders απονεμήθηκε «μια τιμητική μνεία για το ευρωμεσογειακό βραβείο διαλόγου μεταξύ πολιτισμών 2006, με θέμα« Αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών θρησκειών ή οποιαδήποτε άλλη πεποίθηση »από το Ίδρυμα Anna Lindh για τον διάλογο μεταξύ πολιτισμών και του Fondazione Mediterraneo ».

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Silvia Grandi

Email: silvia@crossingborders.dk

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων