luty 22, 2021

(English) FAMET Course

Welcome to the FAMET course!

The training programme of the project aims to tackle the needs of migrants and refugees who want to start up a business or have started up a business within the last 3 years. The output offers an e- learning training programme that is personalized to the end user based on their competences, interests and educational lacks.
The multilingual professional training is comprehensive covering the needs of the end users.

Business Entrepreneur

FAMET course for Business Entrepreneur. Below you will find the list of six modules at a more advanced level. If you are not sure where to start, we encourage you to go through the self-assessment test!

New Entrepreneur

FAMET course for New Entrepreneur. Below you will find the list of six modules, that includes major entrepreneurial start-up areas. If you are not sure where to start, we encourage you to go through the self-assessment test!

Projekt ten został współfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Przejdź do paska narzędzi