kwiecień 24, 2020

Partnership

AALBORG Universitet – Dania – Koordynator

AAU powstał w 1974r. Celem AAU jest zapewnienie studentom akademickiej perfekcyjności, zaangażowania kulturalnego i rozwoju osobistego. Oferuje edukacje i badania w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych, technicznych i zdrowotnych. AAU wzmacnia i rozwija swój profil jako dynamiczna i innowacyjna instytucja badawcza i edukacyjna. Pomimo tego, że AAU jest dość młodą uczelnią, już teraz plasuje się wśród najlepszych i najbardziej uznanych międzynarodowych uniwersytetów na świecie.

Kontakt: Idongesit Williams

Email: idong@es.aau.dk

Danmar Computers – Polska

Danmar Computers LLC, został założony w 2000 roku. Jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych, oferującą szkolenia zawodowe. Danmar Computers posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu nowoczesnych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, stosowanych głównie w celach edukacyjnych. Pracownicy firmy mają doświadczenie w pracy nad projektami europejskimi, w tym w prowadzeniu badań i opracowywaniu materiałów szkoleniowych dostosowanych do potrzeb konkretnych użytkowników. Danmar Computers uczestniczył w realizacji ponad 90 projektów w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress i obecnie Erasmus+. Danmar Computers jest twórcą AdminProject, internetowego systemu do zarządzania projektami europejskimi.

Strona internetowa: www.danmar-computers.com.pl

Kontakt: Małgorzata Mikłosz

Email: m.miklosz@danmar-computers.com.pl

EURO-NET – Włochy

EURO-NET jest stowarzyszeniem non-profit, członkiem lub stowarzyszonym członkiem 57 międzynarodowych sieci.

EURO-NET oferuje swoje usługi dzieciom, młodzieży i dorosłym:

  • centrum informacji i rozwoju projektów
  • organizacja kursów szkoleniowych, wymian i działań kulturalnych, artystycznych i sportowych
  • studium przypadku, badania
  • doradztwo i wsparcie oraz zapobieganie kryzysom
  • e-learning, tworzenie sieci, partnerstwa, kursy i warsztaty szkoleniowe
  • publikacje, biuletyny
  • aplikacje, strony internetowe, platformy elearningowe
  • teledyski i filmy (również do kina!), kreskówki
  • gry elektroniczne i rzeczywistości rozszerzonej

EURO-NET zrealizowało ponad 450 projektów europejskich, głównie w programach: Youth and Youth in Action, Socrates, Leonardo, LLP, Progress, Daphne, Life, E-Aid, Culture, Creative Europe, Erasmus Plus (KA1, KA2 and KA3), Representation in Italy of E.C., European Youth Foundation, Council of Europe itp.

Kontakt: Antonino Imbesi

Email: euronetpz@gmail.com

Kainotomia & Sia EE – Grecja

“KAINOTOMIA” to Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grecji, działające w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. KAINOTOMIA wdrożyła ponad 60 programów szkolenia zawodowego, skierowanych do osób bezrobotnych, wychowawców wszystkich szczebli edukacji, studentów szkół wyższych, osób zatrudnionych/samozatrudnionych, w celu rozwoju możliwości zawodowych oraz ich promocji i integracji na rynku pracy i w społeczeństwie.

“KAINOTOMIA” świadczy usługi doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw oraz oferuje usługi wspierające stażystów w celu ułatwienia im (ponownego) wejścia na rynek pracy. KAINOTOMIA brała udział w kilku projektach krajowych, oferując wysoki poziom wiedzy w zakresie szkoleń we współczesnych dziedzinach. Wszystko to w celu rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw stażystów w zakresie ich integracji na rynku pracy. KAINOTOMIA uczestniczyła również w projektach krajowych „lokalne plany rozwoju i przedsiębiorczości dla bezrobotnych w oparciu o konkretne potrzeby lokalne i potencjał wzrostu”. Ponadto, uczestniczyła w projektach unijnych w ramach programu Erasmus+ zarówno jako koordynator, jak i partner.

Strona internetowa: https://kainotomia.com.gr/

Kontakt: Anastasia Oikonomoula

Email: eu@kainotomia.com.gr

MEUS – Hiszpania

MEUS to prywatna organizacja z siedzibą w Walencji w Hiszpanii, której celem jest poprawa zdolności ludzi do odnoszenia sukcesu w ich środowisku, zarówno na poziomie zawodowym, jak i prywatnym. W związku z tym, MEUS koncentruje się na rozwoju umiejętności osób na każdym etapie ich życia, od czasów szkolnych po dorosłość.

Zgodnie z europejską strategią dotyczącą edukacji, MEUS pracuje nad opracowaniem nowych materiałów szkoleniowych i metodologii dostosowanej do różnych potrzeb grup docelowych i rynku, tym samym przyczyniając się do większej integracji na rynku pracy. MEUS również zachęca do rozwoju nowych projektów biznesowych, oferując ewaluację i szkolenia dla przedsiębiorców, wspierając ich w byciu kreatywnym, innowacyjnym i w odnoszeniu sukcesów w rozpoczętych przed nich inicjatywach. MEUS wspiera nowe i rosnące sektory gospodarki, zwraca uwagę na zmiany społeczne, szczególnie angażując się w takie kwestie, jak zielona gospodarka, pomarańczowa gospodarka (kultura), TIK, itp.

MEUS promuje mobilność młodzieży i dorosłych, studentów i specjalistów na podstawie doświadczeń z innych krajów. Aby wspierać rozwój osobisty jednostek, MEUS angażuje się również w rozwój innych inicjatyw. Bierze pod uwagę kwestie ochrony środowiska i skupia się na zrównoważonym rozwoju. Promuje zmiany zachowań wśród społeczeństwa w celu dostosowania się do aktualnych potrzeb (zrównoważona konsumpcja, optymalizacja odpadów, itp.)

Ponadto MEUS jest aktywnym interesariuszem w swoim środowisku, dostarcza ekspertyzy dla rozwoju międzynarodowych i europejskich projektów zgodnych z jego celami, dostarczając tym samym oceny innym podmiotów w celu zachęcenia ich do udziału w projektach europejskich.

MEUS powstał w wyniku współpracy dwóch profesjonalnych ekspertów w dziedzinie opracowywania projektów i zarządzania nimi, przedsiębiorczości i doradztwa, w zasięgu europejskim. Wspólnie opracowali wiele projektów UE, takich jak Erasmus+, COSME-EYE, LIFE, EAsl. MEUS bardzo dobrze zna swoje otoczenie regionalne, co pozwala na dotarcie do wielu kluczowych grup docelowych i zainteresowanych stron w różnych sektorach.

Kontakt: Pilar Aguado Carretero

Email: pilar.markeutskills@gmail.com

Crossing Borders – Dania

Crossing Borders (CB) – to organizacja non-profit. Ich wizją jest świat w zgodzie z samym sobą, w którym szanuje się różnorodność. Misją CB jest stworzenie dialogu ze światem i budowanie zdolności młodzieży, pracowników mediów i wychowawców do realizacji powyższej misji. Ogólnym celem jest umożliwienie ludziom z różnych środowisk uczenia się wspólnego życia na równych warunkach.

Projekt Crossing Borders rozpoczął się w 1999 roku w Danii jako wsparcie dla znaczącego dialogu pomiędzy stronami konfliktu na Bliskim Wschodzie. W odpowiedzi na wzmożone działania i zapotrzebowanie na koncepcję CB i usługi, w 2004 roku CB zostało przekształcone w dynamiczną organizację prowadzącą działania  Danii i za granicą.

W uznaniu za wkład w dialog pokojowy, organizacja Crossing Borders otrzymała “Wyróżnienie za Eurośródziemnomorską Nagrodę Dialogu Kultur 2006” pod hasłem “Wzajemny szacunek między ludźmi różnych wyznań lub innych przekonań” od Fundacji Anny Lindh na rzecz Dialogu Kultur i Fondazione Mediterraneo”.

Kontakt: Silvia Grandi

Email: silvia@crossingborders.dk

Projekt ten został współfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Przejdź do paska narzędzi